Валерия Лукьянова, известная в народе как кукла Барби, показала себя без макияжа Обсуждение Валерия Лукьянова, известная в народе как кукла Барби, показала себя без макияжа http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/42561-valeriya-lukyanova-izvestnaya-v-narode-kak-kukla-barbi-pokazala-sebya-bez-makiyazha.html Tue, 23 May 2017 00:29:05 +0300 JComments Виктор написал: http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/42561-valeriya-lukyanova-izvestnaya-v-narode-kak-kukla-barbi-pokazala-sebya-bez-makiyazha.html#comment-18337 Виктор Fri, 14 Apr 2017 08:25:30 +0300 http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/42561-valeriya-lukyanova-izvestnaya-v-narode-kak-kukla-barbi-pokazala-sebya-bez-makiyazha.html#comment-18337